top of page
DSC_3627.jpg

CONTRIBUTION OF FAMILY PHOTOGRAPHS TO THE CONFLUENCE COLLECTIVE PHOTO ARCHIVE

Who can contribute? 

 • Individuals who want to preserve family photos

 • Professional photographers who want to archive their works 

 • Organisations who need to digitise and organise their photo collections 

   

Why you should contribute? 

 • To preserve memories of your family 

 • To fill in the gaps in Darjeeling Hills’s historiography through visual narratives 

 • To effect important socio-political and cultural discourses on Darjeeling Hills 

 • To help promote visual arts in Darjeeling Hills 

 • To help scholars, photographers and other practitioners with their research 

 • To ensure that such a valuable cultural object is not lost to us

What are the guidelines for contribution? 

The Confluence Collective will be responsible for collecting and digitising negatives/slides/prints from the contributor using professional digitising equipments. 

 • The contributor will submit caption/s and/or other supporting texts for the photos contributed to the archive. The Confluence Collective can help in developing the requisite texts if required. 

 • The Confluence Collective will not charge any fees from the contributor for the collection, digitisation and text development. 

 • No monetary compensation will be provided for the materials collected from the contributor. 

 • After digitisation, all original copies collected from the contributor will be returned in the same condition as first received along with a high-resolution soft copy.

 • High-resolution digital copies of the materials will remain with the Confluence Collective as part of the archive and will be made accessible to the public including scholars, researchers, photographers, artists, curators, cultural practitioners etc. 

 • Joint credit will be provided for the material in both internal and external uses in the format: Name of contributor/TCC Visual Archive.. 

 • The Confluence Collective and the contributor will have shared copyright over the digitised materials. The Confluence Collective will reserve the rights to use the material for archival, promotional, publication, exhibition and other purposes.

 • It is agreed between the contributor and the Confluence Collective, within the uses licensed in this agreement, that the Confluence Collective may use the material for the following purposes:

  • Publications in any print forms such as books, zines, journals etc. 

  • Publication in digital forms such as the Confluence Collective web archive and other websites.

  • Publication in local and international media. 

  • Curation into an exhibition/s

  • Submission to external projects such as festivals, photography awards, grants etc. 

  • Knowledge and resource sharing with other archives and photo libraries.

  • Sales to buyers (collectors, agencies, etc)

 • In the event of a book published by the Confluence Collective with the collected materials, a new contract will be drawn up for stipulated use between the Confluence Collective and the contributor. 

 • In the event of a sale of the collected material at exhibitions (after all applicable commissions and taxes from galleries), the remuneration shall be shared 50-50% by the contributor and the Confluence Collective. 

 • In the event of a sale to buyers (after all applicable commissions and taxes from galleries), the remuneration shall be shared 50-50% by the contributor and the Confluence Collective. 

 • The Confluence Collective may make minimal alterations to the materials collected adhering to international editorial standards if any editorial requirements necessitate the same. For example, technical adjustments, cropping, colour restoration etc.
   

 

हाम्रो उदेश्य कुनै पनि कुराको दृश्य माध्यम लिएर हामी त्यसलाई नयाँ तरिकाको लेखाईमा लेख्ने अनि त्यसमा भएको कथालाई नयाँ तरिकामा आफूभित्र महसुस गरि भन्छौं। हामी काम गर्छौं हाम्रो इतिहासीक धरोधरको परिचय दिनमा ,छोडी आएको परम्परा र बिर्सिएको संस्कृती जगाउँनमा, हाम्रो पहाड दार्जीलिङ र सिक्किम अन्तरगत सम्म नियुक्त गर्ने प्रयास छ।

हामीले संयुक्त बनाई राखेको तस्वीरहरुलाई तकनीकि रूपमा असल ढंगमा प्रस्तुत गर्छौ र त्यस तस्विरलाई हामी संरक्षण गरी राख्छौ अनि पछि यहि संयुक्त गरि राखीएको तस्वीर भविष्यमा दार्जीलिङ र सिक्किम अन्तरगत पढाईको निम्ति माध्यम बनाइनेछ। हाम्रो केवल उदेश्य, हाम्रो समाज, हाम्रो जातिको संस्कृति अनि कथा-भन्ने परम्परालाई जिउँदो राख्न चाहन्छौ,हाम्रो पहाडी जनजीवनलाई नियालेर यहाँको इतिहास, पहिचान, संस्कृति, परम्परा, प्रतिष्ठाहरुलाई संरक्षण गर्न चाहान्छु हाम्रो इतिहास जो तस्वीरको स्वरूपमा छ त्यसलाई सरंक्षण गरि,संस्कृति बचाई राख्न चाहन्छौ। यहि उदेश्यहरुलाई मध्य नजरमा राखी हामी तपाईंहरूलाई आफ्नो निस्वार्थ भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्छौ ।
हाम्रो संस्कृती बचाउँन, हाम्रो इतिहासलाई नियालन पुराणा आधारमा अनि अरू कुनै इतिहास र संस्कृति सम्बन्ध विषयमा तपाईंहरूको महत्वपुर्ण भूमिका आशा गर्दछौ। कसले योगदान गर्ने।

* जसले आफ्नु परिवारको तस्वीरलाई क्ष गर्न चाहान्छ।

*व्यावसायिक छायाकार जसले आफ्नो तस्वीर अभिलेख गर्न चाहान्छन्।

*संस्थाहरू जसले तस्वीरको समूहलाई तकनीकि रूपमा असल बनाउँन। किन तपाईंले योगदान गर्ने।
* तपाईंको परिवारको सम्भावनालाई संरक्षण गर्नु।

* हाम्रो दार्जीलिङ पहाड अन्तरगत इतिहासीक लेख्नको दृश्य कथालाई दर्शाउन।

* दार्जीलिङ पहाडमा असर भएको समाजीक ,राजनीतिक अनि संस्कृती क्षेत्रको महत्वपुर्ण भूमिका नियालन।

* दार्जीलिङ पहाडको दृष्टि गोकर्ण कलालाई प्रचार गराउन।

*विद्वानहरू, छायाकारहरू अनि पशिक्षणरतहरूको निम्ति अनुसंधानमा साहयता पुराउनु।

*हाम्रो संस्कृति हराएको छैन भनी आश्वासन अनि हौसला दिन। योगदान गर्ने के कस्ता दिशाहरू छन्। सङ्गम संयुक्तका जिम्मेवारी हो सहयोगकर्ताले दिएको अमुल्य योगदानलाई संयुक्त गरी त्यसलाई असल तकनीकि माध्यम अपन्याउने प्रयास गर्छौं।

* सहयोगकर्ताले दिएको कुनै योगदानमा आफ्नु विचार र त्यो योगदान सम्बन्धी जानकारीको सुची /शीर्षानुलेख दिनुपर्ने हुन्छ। सङ्गम संयुक्तले यस सम्बन्धी चाहिने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा गर्ने छ।

*सङ्गम संयुक्तले कुनै प्रकारको मूल्यहरु लिने छैन चाहे त्यो सहयोगकर्ताले दिएको योगदानलाई असल तकनीकिमा पेश गरेको होस् अथवा सङ्गम संयुक्तले गरेको कुनै पनि प्रक्रिया होस,केही मुल्य पर्ने छैन।

*कुनै प्रकारको मुल्य सहयोगकर्तालाई पनि दिइनेछैन।

*डिजिटलकरण पछि सबै मौलिक प्रक्रिया र योगदानकर्ताहरूलाई पहिले दिएको अवस्थामा झै फर्काईने छ।

*उच्च संकल्पको एउटा मौलिक प्रतिलिपि सङ्गम संयुक्त संग राखिने छ एउटा अभिलेखको रूपमा अनि पछि यसलाई मानीसहरु साथै विद्वानहरू,अन्वेषकहरू, छायाकारहरू, कलाकारहरु,योगदानकर्ताहरू,संस्कृतीक पशिक्षणरतहरू माझ पहुँच गरिने छ।

*संयुक्त क्रेडिट पनि योगदानको निम्ति उपलब्ध गराइनेछ भित्र अनि बाहिर दुवै ढाँचामा:योगदानकर्ताको नाम/TCC दृश्य अभिलेख।

* सङ्गम संयुक्त योगदानकर्ताहरू दुवैकोमा साझ प्रतिलिपि अधिकार जसलाई डिजिटलकरण गरिएको हुन्छ। सङ्गम संयुक्तले आरिक्षत गरि यो प्राप्त गरिएको योगदानहरुलाई अभिलेख गरि पदोन्नति, प्रकाशन प्रदर्शनी अनि अरू उदेश्यहरूमा अधिकार दिने छ।

*योगदानकर्ता अनि सङ्गम संयुक्तमा समर्थन भएको हुन्छ कि योगदानकर्ताले दिएको अमुल्य सहयोग सङ्गम संयुक्तले तयस अमुल्य योगदानहरुलाई यसरी पेश गर्ने छ।

 

॰ प्रकाशन कुनै छाप्ने काम जस्तै किताब,ज्यानस पत्रिका इत्यादीहरूमा।
° प्रकाशन डिजिटल आकारमा जस्तै सङ्गम संयुक्त अनि अरू वेबसाइटमा।
° प्रकाशन स्थानीय अनि अन्तराष्ट्रिय संचारमा।
° क्युरेसन प्रदर्शनीमा
° कुनै प्रकारको बाह्य परियोजना जस्तै पर्वहरू ,छायाकार पुरस्कार, अनुदानहरूमा बुझाइनेछ।
° ज्ञान र स्रोत अभिलेख अनि फोटो पुस्तकालयमा पनि बाटिनेछ।
° खरिदारहरूलाई विक्रीमा (संकलनकर्ता,एजेन्सीहरु इत्यादी)।
° जुन कार्यक्रममा सङ्गम संयुक्तले प्रकाशन गरहेको छ ,प्राप्त भएको योगदानहरूको भदौमा त्यहाँ एउटा नयाँ सम्झौता गरिने छ।सङ्गम संयुक्त अनि योगदानकर्ता माझ।
° जुन कार्यक्रममा योगदानकर्ताहरूलाई सहयोगलाई प्रदर्शनमा राखिएको हुन्छ (लागु आयोग अनि करहरू अनि पछि ग्यालरीमा) पारिश्रमिक ५०_५०% मा सङ्गम संयुक्त अनि योगदानकर्ता माझ बाटिनेछ।
° जुन कार्यक्रममा लेन-देनको काम खरिदार अनि विक्रीकर्ताहरूको माझ हुन्छ (लागु आयोग अनि करहरू अनि पछि ग्यालरीमा) पारिश्रमिक ५०_५०% मा सङ्गम संयुक्त अनि योगदानकर्ता माझ बाटिनेछ।
° सङ्गम संयुक्तले योगदानकर्ताबाट प्राप्त गरिएको सहयोगमा अलि फेर बदल गर्नेछ ,अन्तराष्ट्रिय स्तरको निम्ति कुनै सम्पादकीय मानक चाहिएमा उदाहरण -प्राविधिक समायोजन, कॅाटछाटॅ, रंग,बाहली इत्यादी।
थप जानकारीको निम्ति कसरी तपाईंले योगदान गर्न सक्छ हाम्रो अभिलेखमा।

 

 


For more information on how you can contribute to our archive please contact:

 

SIKKIM :

Kunga Tashi +91 9064971762
Gangtok, East Sikkim

 

KALIMPONG :

Praveen Chettri +91 9733185815 / Ashwin Sharma +91 7407727785
The Confluence Collective, Below Dharamshala, Baghdhara Road, Kalimpong.

 

DARJEELING :

Shivam Darnal : +91 9635854025 / Dipti Tamang : +91 9002111004
Nerdvana Bookstore & Cafe, Dr Zakir Hussain Road, near Chowrasta, Darjeeling

bottom of page